Celf Cyhoeddus ac Adfywio

Prif Neuadd (Hall Reichel), Prifysgol Bangor – LLEOEDD AR GAEL
Dydd Llun 18 Tachwedd, 2013
9:30yb hyd at 4.00yh

I archebu cliciwchyma. Mae’r digwyddiad am ddim ond mae’n hanfodol cadw lle.

Cymedrolwr:
Emma Geliot, Newyddiadurwr Celfyddydau ac Ymgynghorydd.
http://emmageliot.wordpress.com

Siaradwyr:
John Holden, Athro Gwadd ym Mhrifysgol Dinas a Cyswllt yn y melin drafod, Demos.
http://www.johnholden.info/Welcome.html

Craig Morrison, Curadur yn blinc yng Nghonwy.
http://blincdigital.com/

Maria Brewster, Cynhyrchydd prosiect yn Lerpwl Biennial.*
http://liverpoolbiennial.co.uk/

Nils Norman, Artist.
http://www.dismalgarden.com

Alex Murdin, Cyfarwyddwr Creadigol N3 yn Dorset ar gyfer Prosiectau Ginkgo.
http://www.ginkgoprojects.co.uk/projects/?id=1186

Cathy Newbery, Curadur Celf Cyhoeddus a Meddyg Ymgynghorol ar gyfer Gorllewin Sir Gaer a Chyngor Caer a Chyngor Dwyrain Sir Gaer.
http://cathynewbery.co.uk/

Mae Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, fframwaith adfywio newydd Llywodraeth Cymru, yn nodi bod celf a diwylliant yn darparu manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ac yn cefnogi darpariaeth lleol ar gyfer datblygu pobl a lleoliadau, yn enwedig mewn ganol trefydd, cymunedau asennol ac ardaloedd sydd yn gymdeithasol amddifadedd.

Bydd y digwyddiadau yn hyrwyddo trafodaeth o amgylch gwerth prosiectau celf cyhoeddus ac yn archwilio gwahanol ddulliau o’i datblygu a’u gweithredu yng nghyd-destun cynlluniau adfywio.

Mae’r digwyddiadau hyn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb neu gymryd rhan mewn cynlluniau adfywio celf gyhoeddus, mae’r digwyddiadau am ddim ond mae angen cadw lle.

Bydd lluniaeth a chinio yn cael ei ddarparu.

Bydd rhaglen a chyfarwyddiadau i’r lleoliad yn cael ei e-bostio i gynrychiolwyr cyn y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gofnodi ar gyfer defnyddio gwefan.

(*Maria Brewster wedi disodli Laurie Peake, Cyfarwyddwr Prosiectau a Rhaglenni yn Lerpwl Biennial.)