Celf Gyhoeddus ac Adfywiad

Y Gelfyddyd o Wneud Pethau’n Gyhoeddus a Chyflawni Pethau

Celf Gyhoeddus ac Adfywiad
Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Dydd Mercher 4 Gorffennaf 2012
9.30yb hyd 4.30yp

I archebu cliciwch yma. Mae cyfyngiad ar y niferoedd.

Siaradwyr:

Kathrin Böhm, Artist, public works, London.
http://www.publicworksgroup.net/

Nuno Sacramento, Director, Scottish Sculpture Workshop, Lumsden.
http://www.ssw.org.uk/

Christoph Schäfer, Artist, Park Fiction, Hamburg.
http://www.parkfiction.org/

Mick Wilson, Artist, Writer, Educator and Advisor to Breaking Ground, Dublin.
http://www.breakingground.ie/

Llywydd:

Paul O’Neill, Curadur, Artist ac Awdur, Bryste.

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf mae celf gyhoeddus wedi dod yn gyfystyr â chynlluniau adfywio. Mewn nifer o achosion, canlyniad hyn fu prosiectau celf sy’n cynrychioli gorsymyleiddiadau o beth sy’n gwneud lleoedd, yn hytrach na chydnabod bod lleoedd yn gymhleth ac mewn cyflwr o newid cyson. Mae gormod o brosiectau celf gyhoeddus yn barhaol ac wedi eu seilio ar feddwl mympwyol, adweithiol a byr dymor, gan fod â fawr ddim cysylltiad â’u cymdogaethau a’u cyhoedd.

Bydd y digwyddiad hwn yn hyrwyddo trafodaeth ynglŷn ag arferion celf gyhoeddus enghreifftiol sydd wedi eu datblygu mewn ymateb i gynlluniau adfywio. Bydd yn archwilio sut y mae artistiaid, curaduron a chomisiynwyr wedi ymateb i’w cyd-destunau penodol, gan yn aml ddefnyddio gwrth-strategaethau fel modd o wrthsefyll camddefnydd, tra’n rhoi cyfrif am eu cymunedau drwy ddulliau sydd wedi’u canolbwyntio’n lleol.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb neu sy’n ymwneud â chelf gyhoeddus a chynlluniau adfywio.

Cost: £20 yn cynnwys lluniaeth a chinio.

Cyfieithir y digwyddiad hwn o’r Saesneg i’r Gymraeg a chaiff ei recordio ar gyfer gwefannau ixia.

Caiff amserlen y digwyddiad, rhestr cynrychiolwyr a chyfarwyddiadau i’r lleoliad eu hanfon drwy e-bost at gynrychiolwyr cyn y digwyddiad.