Celf Gyhoeddus a Hunan-drefnu

Y Gelfyddyd o Wneud Pethau’n Gyhoeddus a Chyflawni Pethau

Celf Gyhoeddus a Hunan-drefnu
Prifysgol Fetropolitanaidd Abertawe
Dydd Llun 25 Mehefin 2012
9.30yb hyd 4.30yp

*************SOLD OUT*************

Siaradwyr:

Anthony Gross, Director, The Old Police Station, London.
http://www.theoldpolicestation.org/

Vaari Claffey, Curator, Gracelands, Dromahair.
http://www.gracelands.eu/

Jeanne van Heeswijk, Artist, Rotterdam.
http://www.jeanneworks.net/

David Hastie, Director, LOCWS International, Swansea.
http://www.locwsinternational.com/

Llywydd:

Paul O’Neill, Curadur, Artist ac Awdur, Bryste.

Mae arfer celf gyhoeddus a hunan-drefnwyd bob amser wedi bod yn fodd i herio’r drefn ddominyddol a darganfod yn barhaus ffyrdd newydd o wneud pethau heb gefnogaeth trosfwaol sefydliad, corff cyllido cyhoeddus neu noddwr preifat.

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio gwahanol fodelau hunan-drefnu o fewn arfer celf gyhoeddus gyfoes. Bydd yn archwilio: seiliau rhesymegol a thactegau ar gyfer dechrau arni; strwythurau cymdeithasol, economaidd a threfniadol; a strategaethau ar gyfer gweithgareddau goroesi a chynhaliol.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer artistiaid, curaduron a chynrychiolwyr sefydliadau celfyddydol.

Cost: £10 yn cynnwys lluniaeth a chinio.

Cyfieithir y digwyddiad hwn o’r Saesneg i’r Gymraeg a chaiff ei recordio ar gyfer gwefannau ixia.

Caiff amserlen y digwyddiad, rhestr cynrychiolwyr a chyfarwyddiadau i’r lleoliad eu hanfon drwy e-bost at gynrychiolwyr cyn y digwyddiad.